fredag den 30. december 2011

Endelig: Videre med affaldet

Efter 10 års reel pause med at udvikle det danske affaldssystem, sker der nu igen noget. Miljøminister Ida Auken (SF) har meldt ud, at kommunerne i deres planlægning skal til at betragte affald som en ressource, vi skal udnytte. Der er andet end energi i skidtet - nemlig materialer og stoffer, som vi kan bruge igen.
Tak for det.
Og til alle dem, der mener, at den nye regering ikke foretager sig noget, men kun snakker og bryder løfter - så er det her et af mange eksempler, vi vil se i den kommende tid. På affaldsområdet er der gået 10 år med snak om organisering. Skiftende borgerlige miljøministre lyttede til DIs ønske om at fravriste kommunerne retten til at bestemme over affaldet og til at behandle affaldet. Det brugte politikerne så tiden på, mens sortering og ny teknologi på affaldsområdet blev trængt i baggrunden.
Nu bringer miljøministeren affalds-diskussionen tilbage på sporet. Det betyder, at vi skal til at sortere mere, både derhjemme og på arbejdspladsen. Pap, papir, glas, elektronik og sikkert også plast må ikke komme i den almindelige skraldespand. Madaffald skal sikkert også afleveres for sig selv.
Kommunernes opgave er at gøre det nemt for alle at sortere korrekt. De skal tilbyde flere slags beholdere, og så skal de informere i lange baner for at vænne os til den nye adfærd.
Regeringen vil blive mødt af en masse modstand. Det er for dyrt og besværligt, det betyder en dårlig øknomi for forbrændingsanlæg, og Danmark skal ikke altid være foregangsland, vil kritikerne sige.
Jo, vi må gerne være foregangsland, men det er længe siden, vi var det på affaldsområdet. Vores naboer er kommet meget længere end os. Men det skal da blive spændende at begynde at nærme sig tyske tilstande på affaldsområdet.

Ingen kommentarer: