tirsdag den 6. december 2011

Forsvar for de stakkels spindoktorer

Når en erhvervsgruppe bliver skældt ud i pressen og får skyld får næsten alverdens ulykker, skal der være nogen til at forsvare dem.
I disse dage går det hårdt ud over spindoktorerne. Det er synd for de kære væsener, så hvis ingen andre vil, så lad da mig tage dem i forsvar. Der er i høj grad brug for spindoktorer i ministerierne. De udfylder en vigtig faglig opgave, som de dygtige embedsmænd i ministeriet ikke kan påtage sig.
Spindoktorerne skal hjælpe ministrene med at sige tingene klart i pressen. Det er altså en vigtig opgave, ikke bare for en minister, der gerne vil genvælges, men for vores demokrati.
Medierne er danskernes suveræne hovedkilde til information om de beslutninger, vores politikere træffer. Vi skal kunne følge med i dem og forstå dem, og jo bedre en minister trænger igennem i pressen, jo bedre information får vi ideelt set om hendes sager.
Spindoktoren er en håndværker, som hjælper med at skære de politiske budskaber til, så de bliver til historier i medierne. Det er der også mange dygtige kommunikationsfolk, som arbejder med i ministerierne, men her handler det udelukkende om det faglige indhold. Spindoktoren er ministerens personlige rådgiver, som også tager politiske og taktiske hensyn.
Ingen stiller spørgsmålstegn ved, at en minister skal have en sekretær - eller rettere: Et helt sekretariat, som tager sig af al praktisk planlægning. Det er en faglighed, som er helt nødvendig for at få alting til at gå op.
På samme måde er den personlige kontakt med pressen en vigtig opgave for ministeren, og der er altså en masse praktiske ting at gøre for at få det til at flaske sig. Det hyrer de nogle eksperter til med tætte forbindelser til pressen og med sikker fornemmelse for politik og den gode historie. Jeg synes, det er helt naturligt.
At der så er brodne kar i alle lejre, ja det ved vi godt.
Der findes dårlige sekretariatsmedarbejdere og dårlige spindoktorer. Når de sidstnævnte jokker i spinaten, er det meget synligt og giver deres chef kæmpe problemer.
Og så er det meget underholdende :-)

Ingen kommentarer: