fredag den 28. februar 2020

Færdig med Fock

Det er direkte pinagtigt at læse fremtrædende medlemmer af Alternativet, som farer ud i pressen med nådesløse personlige beskyldninger mod den formand, partiet netop har valgt.
Det er eklatant mangel på respekt for medlemmerne, som med et markant flertal fravalgte ledelsens foretrukne valg, Rasmus Nordqvist.

Formanden trækker sig
Men det er politik. Og det er en underholdende historie for medierne, som dyrker den og nu leder med lys og lygte efter medlemmer og folkevalgte, der kan kaste smuds på Josephine Fock. De pibler frem.
Vi har set det før hos andre partier, og udgangen på det er forudsigelig. Den jagtede formand trækker sig tilbage under henvisning til, at hun vil det bedste for sit parti.
Og så er det synd for hende i et par dage.

Umenneskeligt pres
Med det tempo, som konflikten optrappes med i disse dage, vil jeg tro, at Josephine Fock kaster håndklædet i ringen inden 10 dage. Det er et umenneskeligt pres, hun er udsat for, og det er ikke umagen værd at kæmpe imod. Josephine Fock er brændemærket af sine kolleger og står uden mulighed for at udføre reelt politisk arbejde, når alle omkring hende er modstandere.

Selvmord eller genoplivning?
Medierne synes at være enige om, at Alternativet er ved at begå selvmord som parti ved denne udemokratiske magtkamp. Det lyder meget sandsynligt.
Men det er ikke sikkert. Når stormen har lagt sig, og der er valgt en ny partileder, kan det være, at alle har lidt dårlig samvittighed og vælger at arbejde for sagen i stedet for at arbejde imod en person. Og så er det igen politik, hvor alt kan ske.

tirsdag den 18. februar 2020

Læren fra Kaj: Du er leder

Forleden døde en af Frederikshavns kendte skikkelser, Dafolos tidligere direktør Kaj Jørgensen.
En god mand for byen, der var med til at udvikle en stor virksomhed, der har udklækket mange talenter. Et af Dafolos børn er Tankegang. Vores firma blev stiftet i 1986 af syv udbrydere fra Dafolo. De udgjorde hele Dafolos kortgruppe, og gik solo under navnet Kortgruppen.
Denne lille artikel skal ikke handle om forholdet mellem Dafolo og Tankegang, men om Kajs indirekte indflydelse på Tankegang.

Selvstyrende grupper
Hans fremsynede idéer om ledelse er tankegodset bag vores virksomhed, og vi forsøger stadig at leve efter Kajs principper.
På Dafolo var styreformen selvstyrende grupper. Kortgruppen var en af dem, og de bestemte selv, hvordan de ville arbejde, hvordan de ville sælge, udvikle nye services og producere det, de havde solgt. Blot skulle det leve op til Dafolos værdier, og der skulle være forretningsmæssig fornuft i deres dispositioner.
Kajs enkle teori var, at kortfolkene var de bedste til at udvikle, sælge og producere kortløsninger. Bedre end blanketfolkene, trykkerne, ledelseskonsulenterne, forlagsfolkene og administratorerne i Dafolo. Derfor skulle de selvfølgelig bestemme over deres egen del af virksomheden.

Indvid, gruppe og virksomhed
Fælles for alle grupper var, at de arbejdede med at udvikle sig selv. Jeg er ikke skrap i ledelsesteori, men det handlede om forholdet mellem individ, gruppe og virksomhed. Idéen er, at alle tre parter er afhængige af hinanden. Hver medarbejder skal spørge sig selv: Hvad kan jeg bidrage med til gruppen og virksomheden, og hvad kan gruppen og virksomheden bidrage med til min udvikling?
Et centralt begreb her er selvledelse. Enhver er den bedste til et eller andet og skal arbejde med det, hun er god til. Når man øver sig, bliver man endnu bedre, og det gavner både individ, gruppe og virksomhed.

Team bestemmer selv
Tankegang er en mindre virksomhed, og vi består af en lang række små selvstyrende grupper. Her er selvledelse helt basalt. Det enkelte team bestemmer på Tankegangs vegne, hvordan vi gør, hvad det skal koste og hvem, vi i øvrigt vil involvere. Opstår der problemer undervejs, kan teamet bede om gode råd. Fra ledelsen, fra en klog kollega eller fra alle kolleger.
På det individuelle plan gælder princippet om selvledelse. Jeg tror, at hver enkelt ansat i Tankegang er hamrende god, og jeg overlader trygt til enhver kollega at tilrettelægge sine egne opgaver, byde ind på det, hun er bedst til og tage ansvar for egen udvikling. Jo bedre, hver enkelt er, jo bedre er Tankegang.

Der er ikke frit slag
Selvledelse betyder ikke, at alle bare kan gøre, hvad de vil og på deres egen måde. Vi har metoder, normer og rutiner, og vi har vores værdier - at det skal være sjovt, trygt og udviklende at være ansat i og arbejde sammen med Tankegang. Det er op til os alle sammen at leve op til dem. Det udvikler sig naturligvis løbende, og derfor er den interne kommunikation helt afgørende. Vi skal alle sammen være gode til at fortælle hinanden, hvad vi har besluttet.
Det svigter naturligvis en gang i mellem. Vi er kun mennesker, men jeg er helt sikker på, at den værdibaserede og tillidsfulde tilgang skaber en bedre arbejdsplads og bedre resultater end et topstyret regime præget af regler og kontrol.
Det mente Kaj også.