onsdag den 1. december 2010

Giftskræk i DR

DR Nyheders dogme om konstruktiv journalistik har været svært at få øje på i det seneste døgns dækning af sagen om Kommunekemis behandling af 6000 ton giftaffald fra Australien.
I aftes var tophistorien, at affaldet skulle opbevares i containere tæt på en børnehave, og at der ikke var en beredskabsplan. Affaldet blev flere gange betegnet som noget af det farligste i verden. Vi fik også at vide, at børnehaven og forældrene ikke havde fået at vide, hvad der skulle ske, hvis affaldet begyndte at brænde.
Her til morgen blev det hele så gentaget direkte og live, fordi miljøministeren var kaldt i samråd.
Hvis DR Nyheders formål var at sprede skræk i Nyborg og omegn, så er det opfyldt til fulde. Men hvis seere og lyttere skulle ønske at få saglig information om sagen, så er de henvist til - DR.
Det udmærkede program Klima og Miljø på P1 bragte i forrige uge en reportage fra Kommunekemi. Her fik vi information om det stof, som australierne vil sejle til Nyborg, om opbevaring og behandling af det - og i tilgift meget spændende historier om import og eksport af andre typer affald.
Det var ikke en mikrofonholderhistorie om Kommunekemis heltedåd. Det var redelig og kritisk journalistik om et aktuelt emne.
Det fremgik blandt andet, at stoffet HCB er vanskeligt at brænde. Så TV-Avisens gentagne formuleringer af risikoen ved en brand er på kanten af manipulation.
Det fremgik også, at stoffet er giftigt og dermed farligt. Men det er andre, mere farlige stoffer på Kommunekemi, og HCB er ikke blandt verdens farligste.
Det kunne DR Nyheder have fundet ud af ved at spørge Kommunekemi - eller ved at bringe klip fra radioudsendelsen forleden.
Jeg føler mig sikker på, at den lange transport over havet udgør den største risiko i forbindelse med importen af HCB fra Australien. Jeg tror, den risiko er minimal, men børn og forældre i Nyborg behøver absolut ikke at frygte en alvorlig giftbrand. Det er tæt på at være hysteri.
Ærgerligt, for det er da et principielt moralsk dilemma: Skal man sejle giftaffald mange tusinde kilometer for at få det behandlet? Skal Danmark importere farligt affald?
Igen henviser jeg til Klima og Miljø for dem, der gerne vil basere deres stillingtagen på viden. Danmark sender nemlig mere affald ud af landet, end vi får ind. Det gør ikke det moralske dilemma mindre eller diskussionen mindre relevant.
Skulle dette indlæg blive læst af interesserede på DR Nyheder, efterlader jeg et link her til Klima og Miljø: http://www.dr.dk/P1/klimaogmiljoe/Udsendelser/2010/11/19151825.htm

Ingen kommentarer: