lørdag den 30. oktober 2010

Forplumret indblanding

Flere medier har beskrevet, at daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) havde en aktiv finger med i spillet, da Kenneth Plummer i 2005 overraskende fik jobbet som Danmarks eneste generaldirektør. Et konsulentfirma, som hjalp DRs bestyrelse med ansættelsen, anbefalede en anden kandidat end Plummer. Så var der en eller anden kontakt til ministeren, som så endte med, at Plummer blev ansat som chef for Danmarks største og mest betydningsfulde mediehus.
Det har siden vist sig, at han ikke var kvalificeret. Den seneste uges begivenheder har slået en tyk streg under det. Da Kurt Lassens bog udkom, sendte Plummer en pressemeddelelse ud, hvor han afviste de centrale beskyldninger i bogen. De blev så bevist, da Lassen gav dele af sine optagelser til B.T., som offentliggjorde dem onsdag formiddag.
Så var Plummer færdig. Det kunne alle se, men det tog halvanden dag, før han meddelte bestyrelsen sin afgang.
Skidt med ham.
Det er den politiske indblanding, der er interessant. Det bliver sikkert aldrig helt opklaret, hvilken finger Brian Mikkelsen og den øvrige regeringstop har haft med i spillet om ansættelsen af Plummer i 2005. Men regeringen skulle have holdt fingrene væk - ja faktisk hele armen. De har selv formuleret det såkaldte armslængde-princip, som betyder, at politikerne ikke er direkte involveret i driften af statslige virksomheder.
Regeringen, Folketinget og medarbejdere i DR udpeger bestyrelsen. Formand og næstformand udpeges af regeringen, og så er den ikke længere. Er regeringen utilfreds med bestyrelsens arbejde, kan den udpege ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer, men direktionen og den daglige drift er niks pille.
Det er ikke bare formaliteter. Det handler om noget så vigtigt som ytringsfrihed, som regeringen i andre sammenhænge kæmper indædt for. DR er uafhængig. DR vælger selv, hvilke emner, virksomheden vil tage op, og hvordan den vil behandle dem. DR definerer selv sine journalistiske retningslinjer og metoder. Selvfølgelig inden for de rammer, som er sat op i DRs kontrakt med Kulturministeriet og i loven.
Hvis en regering begynder at bestemme, hvem der skal sidde i direktionen for DR, så er det et alvorligt indgreb i DRs redaktionelle frihed. DR er ikke et regeringsorgan, og må aldrig nogensinde blive det, uanset hvem, der har hovednøglerne til Slotsholmen. Det vil simpelthen være ødelæggende for DRs troværdighed.
Det er jeg helt sikker på, at den nuværende kulturminister Per Stig Møller ved, forstår og respekterer. De øvrige ministre skal bare undgå at lave alt for store fejl, så de blander sig garanteret heller ikke.
Der er sådan set kun Dansk Folkeparti, der kan politisere ansættelsen af en rigtig chef i DR.
Det kunne de også godt finde på, og deres vælgere vil elske det. Men vi er andre er helst fri.
Der har været forplumret nok i DR.

Ingen kommentarer: