fredag den 6. august 2010

Har retten ret?

Jeg har fået et brev fra en læser af min blog.
Herligt.
Min læser kommenterer mit seneste indlæg om indsamlingen til den injuriedømte forsker Bent Jensen. Han konstaterer, at dommen er anket til landsretten.
"Hvis nu landsretten mener noget andet, vil du så være lige så tilfreds med dens uvildige afgørelse?" lyder det glimrende spørgsmål fra min læser.
Ja, kan jeg sige med stor sikkerhed.
Hvis landsretten finder det bevist, at Jørgen Dragsdahl har været agent for KGB, så har han det. Og så fortjener han minsandten at blive hængt ud i alle landets medier, for han har gennem 25 år bedyret, at han ikke har været ansat af KGB. Han har tidligere anlagt sag mod Ekstra Bladet om samme påstand, og avisen indgik hurtigt forlig, hvor den betalte Dragsdahl erstatning.
Har retten da altid ret?
Nej, ikke hvis vi ser filosofisk på det. Ingen kan altid have ret.
Men samfundsmæssigt må svaret være ja. Det er domstolenes funktion at afgøre på samfundets vegne, hvad der er op og ned på en sag. Vores grundlov skelner skarpt mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Det sikrer domstolenes uafhængighed.
Som demokrat tror jeg på domstolene.
Men jeg ved godt, at de ikke tager stilling til hele sandheden. Hvis jeg bliver frifundet for en forbrydelse, er det ikke et eviggyldigt bevis for, at jeg ikke har begået den. Det betyder blot, at domstolen ikke finder det bevist, at jeg har begået forbrydelsen.
I sagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen har Svendborg Ret ikke afgjort, hvem der havde retten på sin side under den kolde krig. Dommeren har alene konstateret, at Bent Jensen ikke kunne føre sandhedsbevis for sin påstand om, at Jørgen Dragsdahl har været KGB-agent.
Nu skal han så prøve at overbevise landsretten. Det meste foregår for lukkede døre, fordi de gennemgår hemmeligtstemplet materiale, så vi andre kan ikke tage stilling til det. Men jeg stoler på landsrettens dømmekraft. Uanset, hvad resultatet måtte blive.
Hvis Bent Jensen vinder sagen, bliver det dyrt for Jørgen Dragsdahl, og så får han ikke 25 øre fra mig. Skulle nogen finde på at samle ind til ham, vil det være en krænkelse af min retsbevidsthed.

Ingen kommentarer: