mandag den 23. august 2010

Generationer er mennesker

I takt med at statens underskud stiger, går jagten ind på syndebukke. Den gamle diskussion om 68-generationen kommer op igen.
De forkælede 68ere har raget til sig hele livet. Nu sidder de på flæsket i store, gældfri huse og beder om efterløn, så de kan hygge sig på golfbanen. De er ligeglade med, at de efterlader en kæmperegning til den kommende generation.
Sådan lød det lidt forenklet, da programmet Netværket på P1 i weekenden havde emnet til debat.
Det er forkert. Det er skrupforkert.
For det første er forholdene for unge i dag langt bedre, end de var for 68-generationen. Der er bedre SU, bedre lånemuligheder, bedre og flere uddannelsespladser, bedre boliger og bedre teknologi.
For det andet er der intet usædvanligt i, at de 50-65 årige sidder på magten. Det har de altid gjort.
For det tredje og for det fjerde og for det femte er nutidens samfund bedre end 60erne og 70erne.
Men den værste misforståelse i diskussionen er den kollektive beskyldning mod en generation. Hverken 68erne eller andre generationer har sat sig ned sammen og blevet enige om at franarre andre generationer noget.
Selv om tidligere venstreorienterede studerende fylder meget i bevidstheden om 68-generationen, så er de ikke dominerende. De fleste fra de store krigsårgange har kortere eller ingen uddannelse. Der er masser af arbejdsmænd, rengøringskoner, metalarbejdere, lærere, håndværkere, sygeplejersker, butiksansatte og kontorassistenter. Langt flere end der er psykologer og adjunkter.
En generation er ikke en fasttømret gruppe, som man kan stille til ansvar for alt, hvad der er foregået i en vis periode. Det er Folketinget, virksomhederne, medierne, meningsdannerne, forskerne, embedsmændene og alle os andre, der gennem årtier har truffet de beslutninger, som har forandret samfundet. Det er ikke 68erne.
En generation er en hel masse mennesker, og det mest usædvanlige ved krigsbørnene er, at der er så mange af dem. Det kan de jo ikke gøre for. Det må vi bebrejde deres forældre, hvis vi absolut skal finde nogen at kritisere.

Ingen kommentarer: