tirsdag den 3. august 2010

Borgerlige helte i retssalene

Normalt betragtes det som en borgerlig dyd at rette sig efter loven og at respektere domstolene. Men der er nogle særtilfælde, hvor en bred kreds af borgerlige har andre idealer.
Det handler om borgerlige debattører, som retter usande anklager mod andre. De får heltestatus blandt mange af deres åndsfæller.
Koldkrigsforskeren Bent Jensen er blevet dømt for uberettiget at have beskyldt journalist Jørgen Dragsdahl for at have været KGB-agent. Det har ramt journalisten på hans levebrød, og Bent Jensen blev idømt 20 dagbøder á 2000 og et erstatningskrav på 200.000 kr. Desuden skal han betale godt 300.000 kr. i sagsomkostninger.
En kreds af borgerlige satte en indsamling i gang, og de har på kort tid fået over 600.000 kr. i kassen, så Bent Jensen ikke selv skal trække penge op af lommen. Det er naturligvis helt lovligt, men man må også gerne have lov at undre sig.
Det er en ualmindeligt grov beskyldning at kalde andre for KGB-agenter. Især, når man som Bent Jensen har haft adgang til fortrolige papirer fra efterretningstjenesten. Retten har vurderet materialet og ikke fundet noget bevis på, at Jørgen Dragsdahl har været ansat af KGB. Jeg har ikke set materialet, men jeg er demokrat, og jeg stoler på domstolenes uvildige vurdering. Derfor er det en krænkelse af min retsbevidsthed at betale Bent Jensens omkostninger ved sagen.
Det samme var tilfældet for nogle år siden, hvor den tidligere modstandsmand Jørgen Røjel blev dømt for injurier mod Enhedslistens Frank Aaen. Røjel mente, at Aaen kunne være blevet dømt for spionage, hvis "han var blevet opdaget i tide".
Den gik ikke. Der var ikke antydning af bevis, og man er ikke spion, blot fordi man som tidligere DKPer har haft sympatier for Sovjetunionen.
Jyllands-Posten ligefrem hyldede Røjel efter dommen, og der blev samlet over 300.000 kr. ind til ham. I øvrigt efter initiativ fra den nuværende indenrigsminister Bertel Haarder (V).
Der er store følelser på spil, når det gælder Danmarks forhold til den tidligere østblok. Mange mennesker er optændt af reel harme over den sikkerhedspolitiske linje, et flertal i Folketinget førte i 1980erne. Det er helt i orden. Ja, det er dejligt med engagement.
Men når det går over i grove og usande personlige beskyldninger, så er det for meget.
Husk på: Ytringsfrihed er en frihed. Med al frihed følger et ansvar, og kan man ikke leve op til det, følger en konsekvens.

1 kommentar:

Eric Bentzen sagde ...

Jeg har gjort mig præcis de samme tanker. Hvis man går ind for et retssamfund, må man også acceptere rettens afgørelser.

Det gør indsamlerne så ikke, og hvis Bent Jensen (mod forventning) skulle vinde appelsagen, kan pengene vel gå til en fond for koldkrigsinjurier.

I øvrigt komisk at BJ udtalte, at jurister ikke havde forstand på kildekritik. Dommere udøver vel netop kildekritik i hver eneste sag, hvor beviser og vidners troværdighed skal vurderes, og de gør det under langt større ansvar end historikere.

Og til slut et tillykke med det nye look!