søndag den 23. maj 2010

Haves: plan. Ønskes: Formål

Regeringen har en plan om at spare 24 mia. kr. Alle skal bidrage. Ja, bortset fra landmændene, selvfølgelig.
Planen møder den kritik, den skal.
Socialdemokraterne og SF raser over, at besparelserne skal gå ud over de fattige.
De radikale vil have afskaffet efterlønnen. Det synes at være deres svar på alting.
Dansk Folkeparti vil skåne de fattige ældre og i øvrigt skære i ulandshjælpen og stoppe for kvoteflygtninge.
Det kender vi. Politiske reflekser og automatreaktioner, som regeringen også havde forudset. Pia Kjærsgaard har jo på forhånd nikket ja til de store linjer, så det følger den sædvanlige opskrift:
1. Én kop kaffe til S, SF og de radikale.
2. Et længere og meget vanskeligt forhandlingsforløb med Dansk Folkeparti, som ender med et forlig.
Men midt i det hele har regeringen fået et ekstra problem. Det viser sig nemlig, at hele formålet med planen måske er forfejlet. De 24 mia. kr. skulle spares for EUs skyld. Ifølge Lissabontraktaten må landene højst have et underskud på 3 pct. af statsbudgettet, og det er Danmark lige kommet over i år. En del økonomer hævder, at Danmark hurtigt kommer under igen, og at EU ikke vil kræve besparelserne. Der har endda været en artikel om det i selveste Financial Times.
Så måtte finansminister Claus Hjort Frederiksen gå til modangreb, og flere dage har han kæmpet for at få EU til at kræve danske besparelser. Samtidig råber han skældsord efter økonomerne.
Det er en tabersag af dimensioner for den hårdt trængte regering. Ikke blot vil den gennemføre upopulære besparelser. Den vil også gøre det med en meget usikker henvisning til EU. Vælgerne ved godt, at EU hverken smider Danmark ud eller straffer os, hvis vi et kvartal eller to i finanskrisen ikke lever op til nogle økonomiske krav, som ingen andre lande efterlever.
EU-historien er fyldt med historier om lande, der ikke lever op til reglerne, og som ikke bliver straffet. Så kunne de kære bureaukrater i Bruxelles ikke lave andet end at skrive bøder ud til medlemmerne.
Men lige nu er det ifølge Hjort og Løkke simpelthen så vigtigt for EU, at Danmarks statsunderskud kommer under 3 % lige om et øjeblik.
Den hopper jeg ikke på. Og mon de selv tror på den?

Ingen kommentarer: