onsdag den 20. maj 2009

De kaster sten i havet for 35 mio. kr.

Nu skal du bare læse en fantastisk historie, jeg så i DR2 i aftes. Den foregår næsten uden for mit vindue. Lidt nord for Læsø er Skov-og Naturstyrelsen i gang med at kaste for 35 mio. kr. sten i vandet. Det er nogle kæmpe blokke på 1-3 tons, som bliver plumpet ned i Kattegat.
På den måde håber styrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Fiskeriundersøgelser at kunne genskabe et kæmpe stenrev, som opstod efter den seneste istid. Ved det rev har det været en gigantisk tangskov med et enestående dyre-og planteliv.
Hvordan kan sådan noget forsvinde? Ja, det kan det fordi vi har bygget havne og moler i Danmark. Den hurtigste og billigste måde at få fat i de store sten til de projekter, var at fiske dem op. Så det gjorde brave danske stenfiskere i forrige århundrede, hvor de danske havne blev sikret mod naturens luner.
Området heroppe hedder Læsø Trindel, og det er klassisficeret som et Natura 2000 område. Derfor har EU også givet et pænt tilskud til arbejdet med at gendanne stenrevet. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside står der, at der er tale om et huledannende stenrev på 7 hektar. Når det er kommet til sig selv i år 2012, udgør det halvdelen af de huledannende stenrev i Danmark.
Og så kommer tang, søanemoner og fisk nærmest af sig selv. Om få år er Læsø Trindel et meget atraktivt sted at dykke. Stedet bliver lige så udfordrende og mangfoldigt som et farvestrålende koralrev ved en Bounty-ø.
En del af de 35 mio. kr. går til de forskere, der skal følge udviklingen i og omkring stenrev før, under og efter etableringen. Rundt omkring i Europa prøver naturstyrelser andre metoder til at bygge rev op. En discount-idé med at dumpe bildæk viste sig at være en fiasko, så nu venter de dybtgående eksperter spændt på at se effekten af stenblokkene ved Læsø.

Ingen kommentarer: