tirsdag den 20. maj 2008

Borgerlige ord om 68erne

I over halvdelen af de 40 år, der er gået siden ungdomsoprøret i 1968, har de borgerlige partier siddet på regeringsmagten i Danmark.
De har således haft afgørende indflydelse på samfundsudviklingen. Venstre, konservative, de radikale og senest også Dansk Folkeparti har taget initiativ til en stor del af de love, der er vedtaget siden 1968, og de har udpget deres venner, kammerater og støtter til alle nøgleposterne i vores samfund. På den måde gennemsyrer borgerlig ideologi og tankegang hele det statslige system. Bevares, der har været flere perioder med socialdemokratiske regeringer. Den mest stabile var de knap 9 år, Poul Nyrup regerede. Men de borgerlige har siddet længere tid på taburetterne.
Det er fakta. Og det er værd at huske på, når man læser kronikker og indlæg om de såkaldte 68eres altdominerende indflydelse på det danske samfund. Borgerlige politikere og debattører forklarer os om 68ernes mangeårige hærgen i det danske samfund - om disse socialistiske samfundsomstyrtere, som styrer åndslivet, kulturlivet og store dele af den offentlige sektor.
En usandhed bliver ikke rigtig af at blive gentaget mange gange. Påstanden om 68ernes altdominerende indflydelse er simpelthen forkert. Lige som det er vrøvl, når nogen af de samme debattører forklarer os om 68ernes blinde begejstring for Sovjetunionen.
68erne var først og fremmest antiautoritære. De gik ind for at nedbryde stive normer, og de gik ind for ligestilling og demokrati. Et fåtal blev VSere, SAPere eller en anden sjov forkortelse, men det kæmpestore flertal var unge, der bare gik ind for fred, rock, sex og et frit samfund. Mange af dem blev senere Venstrefolk, konservative eller radikale, mens atter andre blev politifolk, journalister, brugsuddelere eller økonomichefer.
68erne over hele verden nedbrød nogle autoriteter, som ingen af os ønsker tilbage. Men de sidder altså ikke i hemmelige loger og styrer samfundet efter Maos lille røde.
Den politiske styring i Danmark udgår fra Christiansborg, hvor det desværre er Dansk Folkeparti og dets to støttepartier i regeringen, der kører med klatten.

Ingen kommentarer: