torsdag den 26. april 2012

De satans humanisterHver fjerde nyuddannet akademiker fra i sommer går stadig ledig, lyder en af dagens kedelige nyheder.
Og så fortæller erhvervsorganisationerne os igen, at der bliver uddannet for mange humanister og alt for få på de naturvidenskabelige fag.
Og det er nemt at se for sig, at tusindvis af unge uddanner sig til gymnasielærere og offentligt ansatte, mens virksomhederne har brug for nogen ingeniører og programmører.
Men det er bare ikke sådan, det hænger sammen.

Ældgammel fordom
Det er en ældgammel fordom, at humanister bliver uddannet til det offentlige og teknikere til det private. Og det er netop en af årsagerne til, at de satans humanister har det så svært. Alt for mange virksomheder kender ikke nutidens humanistiske uddannelser og dermed de kompetencer, kandidaterne har.
Universiteterne er ikke elfenbenstårne,  som uddanner filosoffer og antropologer uden hensyntagen til samfundets behov. De har løbende udviklet uddannelserne, studieforløbene og arbejdsformen i takt med den udvikling, der sker i det øvrige samfund. Nogen hurtigere end andre.
Universiteter og andre højere læreanstalter bruger meget krudt på dialog med virksomheder for at opfylde behovene bedst muligt. De gør blandt andet et stort arbejde for at etablere længere praktikforløb i virksomheder. Tankegang har mange gange haft glæde af studerende fra Aalborg Universitet og andre uddannelses-institutioner.

1300 virksomheds-kommunikatører
For nylig var jeg til en forelæsning på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (se foto). Her fortalte professor Finn Frandsen, at handelshøjskolen på 11 år har opbygget kommunikationsuddannelser, der nu tæller 1300 studerende. Det er altså også humanister - alle sammen med fokus på virksomheder.
Humanisterne kan blive gode ledere, projektmagere, administratorer, formidlere, udviklere og mange andre nøglefunktioner, som danske virksomheder har brug for nu og i fremtiden for at skille sig ud. Tag ud på virksomhederne og se, hvem der laver hvad. Så er der en landinspektør som personalechef, mens en  cand. polit. står for udviklingsafdelingen.

Teknikere er ikke firkantede
Akademikere har en grundlæggende kompetence til at sætte sig ind i og bearbejde komplekse problemstillinger og til at analysere og finde løsninger. Derfor kan humanister klare sig de underligste steder, når først de får foden indenfor.
På samme måde er teknikerne ikke så firkantede og faktaorienterede, som humanisterne forestiller sig. Deres uddannelser retter sig nemlig også mod virkeligheden. Og den kan ikke sættes på formel.

Ingen kommentarer: