lørdag den 21. april 2012

Borgmesteren er fredetKan man være dårlig til sit arbejde og så være sikker på at beholde det i fire år? Ja, hvis man er borgmester, for den øverste leder i en kommune kan i realiteten ikke fyres i valgperioden.
Den debat er nu åbnet i forbindelse med Rebildsagen, hvor Dansk Folkeparti kræver, at borgmester Anny Winther (V) går af, mens politikere på Christiansborg vil have kulegravet det politiske ansvar i sagen og andre foreslår mulighed for at afsætte borgmestre i utide.

Kaos i kommunerne
Jeg vil godt advare mod den slags forslag. De kommer til at skade kommunerne meget alvorligt.
Hvis borgmesteren kan afsættes i utide, vil det være af et flertal i byrådet. Og så risikerer vi permanent kaos i kommunerne. Blot en enkelt af borgmesterens partifæller skifter side, skal kommunen have ny borgmester - og måske nye udvalgsformænd.
Efter hvert kommunalvalg er der store dramaer i 5-10 kommuner, hvor den ene er borgmester i et døgn, men så springer aftale-partneren eller en enkelt person og sikrer en anden den eftertragtede post. Ved sidste valg var der i øvrigt et meget speget spil i netop Rebild Kommune.

Service - ikke spin
Kommuner er ikke spinfabrikker. Det er lokale servicevirksomheder, som løser opgaver for borgerne.  Kommunerne har en fornem tradition for, at politikerne slås til valget og så i øvrigt arbejder rigtig godt sammen i fire år, når posterne er fordelt. Det er en af grundene til, at de danske kommuner er så velfungerende.
Der er altid undtagelser. Enkelte kommuner er i perioder præget af politiske stridigheder i hele valgperioden, og det smitter af på hele kommunens virksomhed. Det koster millioner af kroner og betyder, at udviklingen i kommunen bliver sat tilbage. Det ser vi eksempler på i hver valgperiode.
Så et system, hvor borgmesterposten - og de øvrige poster - er på spil hele tiden, risikerer at splitte den politiske samarbejdsånd, som er forudsætningen for en velfungerende kommune.

Ligegyldig kransekagefigur
Så hellere risikere en borgmester, der ikke er dygtig. Vedkommende er jo ikke fri for ansvar. Træffer han ulovlige beslutninger, kan han blive dømt til at betale erstatning. Politisk kan en borgmester blive kørt helt ud på et sidespor og til sidst stå tilbage som ligegyldig kransekagefigur, mens andre styrer kommunen.
Endelig er der eksempler på borgmestre, som har måttet trække sig på grund af alkoholproblemer eller en meget ubehagelig sag, som har belastet dem personligt.

Konsekvenser - for børnene
Rebildsagen skal have konsekvenser. Den skulle meget gerne betyde, at misbrugte børn i Danmark fremover får hurtigere hjælp af samfundet - både i Rebild og i resten af landet. Børnenes tarv er vigtigere end store undersøgelser af politiske procedurer.

Ingen kommentarer: