tirsdag den 30. marts 2010

Mere for pengene i kommunerne

Mange danske kommuner kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, og der er ikke udsigt til bedring til næste år. Regeringen har varslet nulvækst i kommunerne, og det betyder reelt færre penge at gøre med. Lønninger og priser stiger, og det samme gør en række udgifter, som kommunerne ikke selv er herre over.
Derfor skal der spares, og det er en træls situation for enhver virksomhed. Selve processen kan være dræbende for arbejdslysten og energien hos de kommunale medarbejdere - og det koster penge i sig selv: lavere effektivitet, flere sygefradage og ringere service.
Det kan altså blive en ond cirkel for kommunerne at bruge en masse energi på at spare. Det er en gammel sandhed, at det er dyrt at være fattig.
Regeringen afviser også at tage ordet i sin mund. Bertel Haarder bruger en tryllesætning om, at kommunerne skal lære af hinandens gode eksempler. Hvis alle gør som de billigste og mest effektive kommuner på alle områder, er der mange, mange millioner kroner at spare.
Så enkelt er det ikke, for der kan være helt særlige grunde til, at enkelte kommuner bruger særligt mange eller særligt få penge på et bestemt område. Men det er bestemt en god pointe.
I Ringkøbing - Skjern Kommune er Tankegang og jeg involveret i en anden måde at tackle økonomien på. Her nævner vi ikke ordet besparelser, men inviterer 100 medarbejdere til at komme med idéer til at få pengene til at strække længere. "100 medarbejdere, 100 idéer, 100 millioner" er vores ambitiøse arbejdstitel. Tanken bag initiativet er, at medarbejderne er tættest på den serviceydelse, som kommunen skaber, og derfor ved de også helt præcist, hvad pengene går til. Der er endda en bagtanke, som jeg godt tør offentliggøre. Nemlig den, at mange af idéerne skal føres ud i livet på et tidspunkt. Her tror vi på, at medarbejderne har størst ejerskab til de idéer, de selv har udviklet. Derfor kan processen med at bruge pengene bedre blive til en god oplevelse for alle involverede.
Det er i hvert fald vores mål. Kommunen har i dag sendt en pressemeddelelse ud, hvor den ledende tillidsrepræsentant glæder sig over projektet og opfordrer de 100 ansatte til at gå positivt ind i arbejdet.
Vi har et mål. Vi har en opgave. Vi har 100 mennesker, som formentlig gerne vil. Det er en fin start og et rigtig godt udgangspunkt for projektet. Jeg glæder mig meget til at være med til at ændre en kedelig opgave til en spændende aktivitet.

Ingen kommentarer: