tirsdag den 15. juli 2008

Sjovere end Korsbæk Bank

Jeg tror, de fleste mennesker opfatter banker som lidt kedelige, gammeldags og uhyre solide. Netop derfor er historien om Roskilde Banks kollaps helt usædvanlig.
Der har tilsyneladende siddet gamblere i spidsen for den hæderkronede købstadsbank i den by, som har inspireret Lise Nørgaard til tv-serien Matador. Det er ikke Hans Christian Varnæs' forretningsmoral, der har hersket i Roskilde Bank de senere år.
Mens der var byggeboom og opsving i Danmark, lånte Roskilde Bank en stor del af formuen ud til nogle få ejendomsspekulanter med usikre projekter. Millionerne væltede ind i bankens kasse, mens ejendomspriserne steg, men nu vender kurven nedad, og bankens store kreditorer står med tusinder af tommer kvadratmeter og kan hverken betale renter eller afdrag.
Sort uheld vil nogen mene, men de kedelige og gammeldags bankfolk ved bedre. Mange andre end Roskilde Bank har kunnet låne store summer ud til risikable byggeprojekter med udsigt til en pæn gevinst og risiko for et endnu større tab. De fleste af dem har takket nej, fordi de hellere vil beskyldes for at være kedelige end at sætte hele butikken over styr.
Moralen kom også til udtryk i Roskilde Banks belønning af direktørerne. Også på dette punkt var de langt mere ekstravagante i Roskilde end i de øvrige provinsbanker. Resultatet var, at 3 direktører samlet scorede 55 mio. kr. på aktieoptioner - og udgiften kunne være blevet dobbelt så høj, hvis optionerne var indløst tidligere.
Direktørerne - eller deres gode venner i bestyrelsen - mente tilsyneladende, at de selv var så mange penge værd. Jow, aktien steg lige som alle andre provinsbankers aktier og jow, overskuddet steg lige som alle andres. Sådan er det i opgangstider, og det er ikke ret svært at tjene mange penge på bankdrift, når både private og virksomheder får mange flere penge mellem hænderne. Men at forgylde direktørerne med kæmpe bonusser - det er helt unødvendigt, og Roskilde Bank lagde sig på et amoralsk højt niveau.
Heldigvis er der ingen småsparere, der taber på skandalen. Beten må dækkes af aktionærerne, og de bør have råd til det - ellers skulle de ikke have investeret i aktier.
Så alle vi andre kan bare sige tak for underholdningen. Det er meget sjovere end Korsbæk Bank.

Ingen kommentarer: