søndag den 14. oktober 2007

Piphans fra Nordjyske

Journalist Hans Christensen skriver i dagens udgave af Nordjyske Stiftstidende en kommentar, hvor han sammenligner Frederikshavns borgmester Erik Sørensen med DDRs diktator Eric Hoenecker. Baggrunden er to små tekniske sager i forbindelse med en byrådsbeslutning om at lukke 3 skoler, bygge 1 ny og sælge den kommunale el- og varmeforsyning.
Kommentaren fra Hans er efter min mening det rene pip, så når han kan sammenligne borgmesteren med Hoenecker, går det nok an at kalde journalisten for Piphans.
Hans kritik bygger på to forhold. Det ene er en strid fra Socialdemokraternes gruppemøde, hvor 1 af de 15 medlemmer var uenig i den store beslutning om skolestruktur og salg af forsyningen. Det betød, at han måtte melde sig ud af partiet. I den forbindelse fremlagde folk fra Socialdemokraternes partiorganisation et regelsæt, som viser, at menige gruppemedlemmer ikke må udtale sig til pressen om forløbet af gruppemøderne.
Det gør Hans tykt nar af, og det er han velkommen til. Men det er en helt almindelig praksis i alle partier i hele landet. Det er en fast regel i alle folketingsgrupper og almindelig praksis i byrådsgrupper overalt. Formålet er at sikre en fri og åben dialog på gruppemødet, hvor formanden så udtaler sig om resultatet. En del af den normale praksis er at aftale, at folk der er uenige i en vigtig beslutning, har ret til at melde deres egen holdning ud og argumentere for den. Erik Sørensen har i øvrigt selv udtalt til Hans Christensen, at han ikke går ind for at give sine byrådskolleger mundkurv på. Det samme har gruppeformanden.
Hans Christensens anden store anklage mod borgmesteren handler om 2 skriftlige spørgsmål til byrådet, som ikke blev læst op ved onsdagens byrådsmøde. Ifølge Piphans er det et tegn på manglende åbenhed og et ønske om at lukke for kritik fra borgmesteren. Sørensen havde ellers forklaret Hans, at det alene skyldtes noget teknisk. Begge spørgsmål var lange og meget debatterende. Derfor valgte borgmesteren at sende et skriftligt svar til spørgerne, at udlevere det til byrådsmedlemmerne samt at lægge begge dele ud på kommunens hjemmeside.
Jeg har været inde at se dem. Begge spørgsmål er polemiske og meget lange, og de 2 svar er lange, lødige og omstændelige. Det ville være dødkedeligt at indlede et byrådsmøde med en lang oplæsning.
Hans har også haft adgang til de to spørgsmål og svar, men har ikke fundet anledning til at omtale dem i avisen. Er det censuren, der stikker sit grimme fjæs frem her?
Nej. Det er vel bare fordi, Hans fornuftigt har vurderet, at spørgsmål og svar ikke har nogen nyhedsværdi. Borgmesteren må også have ret til at vurdere sagerne - blot vi alle kan følge hans dispositioner. Det er åbenhed. At læse lange tirader op under et byrådsmøde er ikke åbenhed. Det er bare pip.

Ingen kommentarer: