fredag den 17. august 2007

Rygerne har ordet for en kort bemærkning

I denne uge har rygerne haft ordet i den offentlige debat. Det er de ikke sluppet godt fra. De mangler i den grad en spindoktor, der kan rådgive dem om at fremføre positive budskaber på de rigtige steder og tidspunkter.
Det mest fatale har været, at rygerne næsten konsekvent har ladet sig interviewe på værtshuse. Det var der en vis stemning over for 20-25 år siden, men folk der går på værtshus hver dag, er ikke ligefrem trendsættere i dag. De fleste af talsmændene for rygernes sag ser blege og usunde ud. Vi må gå ud fra, at det er ikke-rygere, de ønsker at overbevise om, at de skal have ret til at ryge på restauranter, værtshuse og arbejdspladser. Når vi ser disse hostende mennesker med gusten hud, er vores højeste ønske sådan set at hjælpe dem med at holde op med at ryge. Det er ikke at give dem flere steder at dyrke deres last.
Demonstrationer, hvor folk pulser løs på overdimensionerede cigarer eller har 2-3 cigaretter i munden ad gangen, kan heller ikke overbevise ikke-rygere om deres medmenneskers gode sag. Det giver presseomtale her og nu, fordi sagen er aktuel. Men det er ikke lykkedes rygerne at trænge igennem med vægtige argumenter. Derfor dør debatten lige så stille ud, og rygerne kan se frem til flere stramninger de kommende år. De fjollede undtagelsesbestemmelser med 40 kvm. forsvinder selvfølgelig, og det bliver sikkert forbud at sælge cigaretter til børn under 18 år.
Den helt store effekt kommer dog først, når skattestoppet bliver ophævet, og Dansk Folkeparti ikke længere regerer landet. Så kan vi over en årrække fordoble afgifterne på tobak, så vi får nordiske priser. Det har en dokumenteret effekt, for det betyder simpelthen at færre begynder at ryge.
Jeg kan godt forstå, at rygerne føler sig forfulgt. Set fra deres synspunkt er det ikke rimeligt, at de skal pålægges strenge restriktioner.
Men målet og hensigten er ikke at forfølge den enkelte ryger. Det er at hjælpe flest muligt med at holde op med at ryge og at forhindre alle andre i at begynde på det. Det er en samfundsopgave, som jeg synes er vigtig at løse. Færre rygere betyder et bedre liv for tusinder af danskere, og det er meget mere værd end skattestop og velfærdsgarantier.

Ingen kommentarer: