tirsdag den 5. marts 2019

Slibrig sælger fra naturfredningsforeningen

Fred i naturen

Forleden aften blev jeg ringet op af en ung, hurtigsnakker fra Danmarks Naturfredningsforening. Han takkede mig for at have støttet en kampagne for, at foreningen kunne bevare retten til at rejse fredninger. Så begyndte han at tale om andre initiativer, og jeg havde allerede lugtet, at han var telefonsælger. Så jeg bad ham spytte ud med sit ærinde.

Kuk i medlemskartoteket
Så kom der en snak om, at Danmarks Naturfredningsforening var under hårdt pres fra mange sider og havde brug for støtte. Derfor ville han spørge, om jeg ville være medlem af foreningen.
Jeg svarede, at jeg har været medlem i ca. 25 år, og så gjorde jeg klar til at sige farvel.
Men fyren rodede sig ud i en forklaring om, at der var gået kuk i deres medlemsoplysninger, så de skulle have genoprettet min betalingsservice. Jeg skulle bare lige opgive mit cpr-nr og mine kontooplysninger, så skulle min unge ven nok ordne det hele.
Hvadbehager?

Dybt privat
Så skruede jeg bissen på. Jeg vil under ingen omstændigheder aflevere dybt private oplysninger til en fremmed, der ringer op en tirsdag aften.
Han cyklede rundt i forskellige forklaringer. Jeg forsøgte at komme ham i møde og bad ham sende mig en mail - så ville jeg gerne påtage mig arbejdet med at udfylde oplysningerne til banken.
Så fortalte han mig, at han var ansat i et telemarketingfirma, og at hans chef forlangte, han skulle gennemføre et vist antal opringninger pr. time. Så lagde han røret på.

Tak til nyt medlem
Øjeblikket efter ringede han igen og nærmest forlangte, at jeg opgav cpr-nummer og bankoplysninger. Jeg sagde meget bestemt nej og gjorde det klart, at jeg ville gå videre med sagen. Så sagde han farvel og øjeblikket efter modtog jeg en mail fra ham, hvor en person fra Danmarks Naturfredningsforening takkede mig for, at jeg gerne ville være nyt medlem.
Jeg vidste ikke, om det var en svindler eller en talentløs medarbejder, jeg havde haft fat i, så jeg sendte mailen videre til en rigtig flink mand, som er formand for den lokale naturfredningsforening med et lille referat af henvendelsen.

Standard at bede om cpr-nummer
Senere på aftenen kiggede jeg ind på naturfredningsforeningens hjemmeside, og til min store forbløffelse så jeg, at DN beder nye medlemmer opgive cpr-nummer og bankoplysninger til telefonsælgere, der ringer på vegne af foreningen. De garanterer, at oplysningerne behandles fortroligt, og deres forklaring er, at det er nemmest for det nye medlem - fordi DN så kan ekspedere det hele.

Undskyldning og forsvar
Der var en kontaktperson på siden, og hun fik også en mail fra mig. Et par dage efter modtog jeg et venligt svar. Foreningen beklagede mange gange, at jeg overhovedet var blevet ringet op. Formålet var at hverve nye medlemmer, og de skal selvfølgelig ikke ringe til allerede eksisterende medlemmer.
Og så kom der et forsvar for metoden med at bede folk opgive deres mest private oplysninger til en telefonsælger. Der var et link til en forklaring fra NETS.

Respekt for beskyttelse af private oplysninger
Jeg synes, det er aldeles uacceptabelt og i grel modstrid mod de værdier, som en agtværdig forening som Danmarks Naturfredningsforening efter min mening burde stå for. Beskyttelse af private oplysninger er meget vigtigt i et moderne digitalt samfund, og det skal naturfredningsforeningen respektere. Så nye medlemmer må modtage et girokort og selv melde sig til Betalingsservice. Det er lidt mere besværligt og betyder sandsynligvis også frafald af medlemmer, men den pris må foreningen betale.
Og hvis min forening vil bruge et telemarketingfirma, skal den stille krav om, at medarbejderne ikke opfører sig som slibrige sælgere, der opfinder løgnehistorier og nægter at lytte til de sagesløse mennesker, de ringer op.

Ingen kommentarer: