mandag den 21. juli 2014

Sådan blev Nulskrald født

Ophavsmanden til Nulskrald
har her fotograferet Marianne Jelved

Marianne Jelved er den indirekte årsag til, at Nulskrald eksisterer. Det har ingenting med Kulturministeriet at gøre, og Marianne Jelved har aldrig beskæftiget sig med affaldsområdet. Alligevel spiller hun en helt afgørende rolle for Nulskrald, som på få år har udviklet sig til et brand i affaldsbranchen - og som nu har fået sin egen forretningsfører, Henrik Riisgaard.

Historien startede i Messen i Tankegang, vistnok i starten af 2012. Marianne Jelved, som er valgt i Nordjylland og på det tidspunkt var gruppeformand hos de radikale, besøgte min kollega Casper.
Hun nævnte flere gange, at hun gerne ville hjælpe med at aktivere kontakter, hvis vi havde et godt projekt, som kunne gavne Nordjylland.

Torben frisk på en god idé
Da jeg kom ind ad døren, blev jeg hidkaldt, og Casper spurgte, om jeg havde et projekt, Marianne Jelved kunne hjælpe med. Det talte vi løst om, og jeg kom til at love, at jeg nok skulle finde på et eller andet. Min første indskydelse var, at Torben Nørgaard hos AVV - Affaldsselskabet for Hjørring og Brønderslev - nok var frisk på en god idé.

Uden nærmere plan satte jeg mig om aftenen til computeren og begyndte at skrive. AVV og Tankegang stod der på øverste linje, og så gik jeg i stå. Det skulle være et ambitiøst projekt, som skulle sætte en ny dagsorden. Første indfald var "stop affald", og efter en tur igennem sprogcentret blev det til Nulskrald.

Så piblede ideerne frem, mens fingrene strøg hen over tasterne. Det blev et meget langt dokument efter mine standarder: Halvanden side.
Møde i Miljøstyrelsen
Dagen efter ringede jeg til Torben og fortalte om Marianne Jelveds besøg og mine tanker om Nulskrald. Han syntes, det lød spændende og jeg sendte ham mit notat. Få uger efter var AVV med, og med Marianne Jelveds hjælp fik vi sat et møde i stand i Miljøstyrelsen.

Spændende og skuffende. De venlige folk sagde i første sætning, at alle nye initiativer på affaldsområdet blev regnet igennem i Finansministeriet. Hvis ikke, der var økonomi i dem, blev de ikke gennemført. Det var få måneder inde i Ida Aukens tid som minister. Jeg fornemmer, at det siden blev anderledes.

Marianne Jelved stillede op til endnu et møde,, og her foreslog hun at tage kontakt til Aalborg Universitet. Hun ville gerne formidle kontakten via rektor Finn Kærsdam. Det blev starten på en meget inspirerende tænketank mellem AVV, Tankegang og Aalborg Universitet - og på et forpligtende samarbejde mellem universitetet og AVV.

Hvad har du tænkt?
Men penge til Nulskrald havde vi stadig ikke. Ud på efteråret besluttede vi at gå i gang med det beskrevne pilotprojekt. Alle arbejdede gratis og AVV betalte de faktiske omkostninger.

Det videre forløb kommer jeg ikke ind på her, men jeg vender lige tilbage til mit notat. Når vi sad på møder og planlagde, lænede folk sig tilbage og kiggede på mig. "Hvad har du tænkt, vi skal gøre her?" Forbløffende tit stod svaret i notatet.

Det var lidt syret, for jeg havde bare lavet et par sider, fordi Marianne Jelved havde været på besøg.

Ingen kommentarer: