fredag den 11. maj 2012

En lille luns fra pressen

Pressenævnets vignet

Et enigt folketing har gennem måneder presset på for at få medierne til at blive bedre til at dementere og indrømme fejl. Pressen har slået sig gevaldigt i tøjret og flere af avisernes lederskribenter har lidt panisk grebet trumfkortet ytringsfriheden. Skrappere restriktioner over for pressen skulle være starten på en glidebane væk fra den frie presse, lød argumentet.

Samarbejdslinjen
I onsdags stødte parterne sammen ved en høring på Christiansborg, og her valgte redaktører og journalister heldigvis samarbejdslinjen. Væk var den højstemte snak, og det var også tydeligt, at mediernes repræsentanter var påvirket af det massive politiske pres. Politikerne skulle have nogle lunser, og det fik de så.

Mindre stramninger
Brancheorganisationen Danske Medier, som betaler halvdelen af udgifterne til pressenævnet, siger nu ok til en række mindre stramninger:
- Kendelser fra Pressenævnet kan godt bringes på forsiden af avisen.
- Fristen for at klage til Pressenævnet kan udvides fra 4 til 8, 12 eller flere uger
- Flere får mulighed for at klage til Pressenævnet
- Pressenævnet kan tage sager op af egen drift.
Det bliver formentlig ført ud i livet, for udgivere, journalister og DR og TV2 kan bare aftale det. Pressenævnet er nemlig ikke en statslig organisation men en privat organisation, som pressen selv driver og betaler for. Nævnet er dog omtalt i Medieansvarsloven, og det har en Højesteretsdommer som formand og medlemmer både med og uden tilknytning til pressen.

Mediernes magt
Det er klogt af medierne at lytte til kritikken. Selv om der ikke er kommet flere kritiske kendelser fra Pressenævnet i de seneste år, er der et stigende fokus på mediernes magt. Det er ikke længere kun journalister, der har kritisk sans - de bliver også selv offer for den. Det er sundt.
Derfor håber jeg også, at den vigtigste følge af debatten om medie-etik bliver bedre journalistik i hverdagen. Bedre research, bedre dokumentation og færre kalorietomme sensationer.

God presse i Danmark
Danmark har en rigtig god presse, og det har vi også krav på med de tårnhøje priser på aviser og med den dyre licens. Pressen har en høj etik i Danmark, sammenlignet med de fleste EU-lande - men det kan altid gøres bedre. Så en løbende revision af de presseetiske regler og af Pressenævnets praksis er meget velkommen.

Ingen kommentarer: