onsdag den 19. oktober 2011

Gud bevare Grundloven

Intet len, stamhus, fideikommisgods eller andet familiefideikommis kan for fremtiden oprettes.
Sådan står der i Grundlovens paragraf 84. Det er et af flere eksempler på, at Grundloven er dybt forældet. Det mest grelle er, at forfatningen slet ikke taler om den tredeling af magten, vi har lært om i skolen. Ifølge Grundloven er den lovgivende magt hos kongen og folketinget (ikke med stort) i forening, den udøvende magt er hos kongen og den dømmende hos domstolene.
Grundloven er fyldt med formuleringer om noget, som kongen bestemmer - og som det i den praktiske virkelighed er regeringen eller Folketinget, der har ansvar for. Derfor er der gode grunde til at lave Grundloven om.
Og så er der to grunde til ikke at ændre den - en rationel og en virkelighedsnær.Den rationelle er, at demokratiet fungerer fremragende på trods af de håbløse formuleringer i Grundloven. Amerikanerne siger: If it ain't broken, don't fix it.
Den virkelighedsnære grund er, at en grundlovsændring ikke vil kunne vedtages af et flertal i befolkningen. Dertil er danskene simpelthen for kongetro. Et kæmpe flertal i befolkningen elsker vores kongehus, og langt de fleste synes garanteret, det er lidt sødt og meget traditionsrigt, at Kong Margrethe og hendes familie har en absolut særstatus i vores forfatning.
Det seneste eksempel så vi ved Folketingets åbning, hvor nogle ministre lidt barnligt lod være med at rejse sig, da den kongelige familie kom ind i deres loge.
Der rejste sig et ramaskrig og rundt omkring i lokalaviserne er der stadig læserbreve om denne forsmædelige adfærd. Så får vi at vide, at dronningen og hendes familie gør det godt, og at kongehuset er en fin forretning for Danmark.Og blabla.
Ethvert anslag mod kongehusets særstatus vil lide skibbrud ved en folkeafstemning. I princippet kan vi alle sammen tilslutte os den smukke formulering fra den amerikanske uafhængighedserklæring: Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige.
Men i praksis synes 80 pct. af danskerne, det ikke skal gælde de kongelige. Dem om det. Vi er nogle stykker, der deler de amerikanske værdier. Så må vi finde os i, at vi fortsat ikke må oprette et fideikommisgods.

Ingen kommentarer: