tirsdag den 12. januar 2010

Klimahysteri eller dumhed

I sidste uge gjorde en dansk forsker opmærksom på, at klodens temperatur ikke er steget siden 1998. Dermed satte han nyt spørgsmålstegn ved en af forudsætningerne for vores klimadebat: At der er klimaforandringer, og at de er menneskeskabte.
Nogen kalder det klimahysteri, at vi i den grad fokuserer på CO2 udslippet. Og så bruger de argumenter som dem, jeg lige har refereret fra den danske forsker.
Det bliver hurtigt til en meget teknisk diskussion, som ingen af os almindelige mennesker kan overskue. Og den er i bund og grund ligegyldig.
Mit udgangspunkt er et helt andet - nemlig den faktuelle viden, vi har. Vi ved, at olie, naturgas og kul forurener og løber tør. Vi ved, at det er teknisk og kommercielt muligt at forsyne hele verden med energi fra sol, vind og bølger - energikilder, der aldrig løber tør. Vi ved også, at vedvarende energi i løbet af nogle år kan blive lige så billig som kul og olie.
Flere argumenter har jeg ikke brug for. Vi - os mennesker - skal gøre det, der er klogest og bedst for os mennesker. Det er at udnytte de energikilder, som Vorherre eller Allah eller Det kosmiske Intet har stillet til rådighed.
Alt andet er dumhed.
Det var et mirakel for vores oldeforældre, da deres tids klogeste mennesker fandt ud af at udnytte olien. Det har skabt en masse velfærd, som vi alle sammen nyder godt af. Det var genialt set med datidens viden.
Nu er vi klogere, og så skal vi gøre noget, der er genialt. Eller bare almindelig sund fornuft.
Men hvis vi gør det, må de gæve forskere gerne blive ved med at undersøge, hvordan og hvorfor klimaet forandrer sig, og vi vil også gerne have besked.

Ingen kommentarer: