tirsdag den 12. februar 2019

Krænkende universiteter

En lektor på Syddansk Universitet har fået en påtale af sin ledelse, fordi han har påført 1-2 it-medarbejdere en objektiv krænkelse.
De kunne nemlig se nøgenbilleder på hans computer, som han indleverede til support. Ifølge Weekendavisens omtale var der tale om små thumbnails.
Det er det seneste af mange eksempler på påtaler eller advarsler fra højere læreanstalter, som har gjort de pågældende institutioner til grin. Vi får det indtryk ude i samfundet, at de ikke kan have noget fornuftigt at tage sig til, når de vil bruge dyrebar tid på at behandle personalesager helt ned i latterlige detaljer.

Styr på paragrafferne
Der er tale om meget store offentlige arbejdspladser, som er reguleret med et hav af regler og procedurer. Og der er et stigende antal mennesker, som har til opgave at kontrollere og fortolke reglerne.
I det spil kan det helt gængse ledelsesprincip om sund fornuft desværre nogle gange træde i baggrunden. En dekan eller afdelingsleder skal hver måned tage stilling til hundredvis af små og store procedurespørgsmål og fortolkninger af regler. Der er travlt, og HR-medarbejderen har lavet en grundig sagsfremstilling, som klart dokumenterer, at nogle etiske regler er overtrådt. Hun er jurist og har styr på paragrafferne, så det må vi vel følge? tænker lederen sikkert. Så har han fred og kan gå videre til næste opgave.

Uskyldig værkstedshumor
En måned efter er sagen omtalt i avisen, og her kan enhver idiot se, at sagen er langt mindre end den mest uskyldige omgang værkstedshumor. Når hændelsen bliver formuleret i dagligdags sprog af en journalist er krænkelsen det rene ingenting. Og journalisten nævner jo ikke de regler, der objektivt set er overtrådt.
Medieomtalen er ikke forkert. Den er bare skarpvinklet. Det samme gælder juristens redegørelse. Journalisten har fokus på lektorens oplevelse. Juristen har på reglerne. Begge dele er korrekt.

Krænkelser SKAL stoppes
Lederens  opgave er at have fokus på helheden og at bruge sin sunde fornuft. De sager, der når medierne, er jo kun dem, hvor lederen har vurderet forkert. Der er garanteret også sager om reelle krænkelser og grov adfærd. Her har vi som samfund en glasklar forventning om, at lederen griber ind og får standset urimelighederne.
Hurtigst muligt - ellers kommer han i avisen.
Ingen kommentarer: