fredag den 18. januar 2019

Ugens ubrugte ord: Behandlingsreform

Sundhedsreform kalder alle det uden nærmere omtanke, selv om ugens forslag fra regeringen ikke er en reform, der skal højne danskernes sundhed. Det er en behandlingsreform, som flytter og ændrer behandling af sygdomme.

Sundere danskere?
Den sproglige manipulation har stået på i så mange år, at vi ikke længere tænker over det. Tilsyneladende er alle i den politiske branche enige om, at sundhed betyder sygdomsbehandling.
Man kan kalde det dygtigt spin, men det er også trist og træls. For det kunne da være dejligt, hvis nogen havde mod til at lancere en sundhedsreform. Altså en stor politisk vision for at gøre danskerne sundere, så vi får et bedre liv, og så det offentliges udgifter til behandling holdes i ave.
Det har desværre ingen interesse. KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion er de fire store fjender af folkesundheden, men de har meget lidt politisk bevågenhed.

Hvem bruger flest milliarder?
Sundhedspolitik i Danmark går ud på at bruge ekstra milliarder på behandling, at opføre nye store behandlingssteder og at give garantier for hurtig diagnose og hurtig behandling. I valgkampene kappes partierne om at bruge flest milliarder til at behandle syge. Det er så voldsomt, at der på 10 år er blevet ansat 6000 flere læger på de danske sygehuse.
Jeg kender flere, der er uddannet kostvejledere, og som er specialister i sund livsstil. De kan ikke få arbejde. Vi har simpelthen ikke brug for folk, der kan hjælpe os med at holde os sunde. Til gengæld er behovet for eksperter, der kan behandle eller lindre vores sygdomme, tilsyneladende umætteligt.
Udbud skaber efterspørgsel, så de velmenende politikere arbejder med skruen uden ende. Selv om bevillingerne boomer, er der massiv kritik af behandlingsvæsenet. Det almindelige billede i befolkningen er, at personalet på landets sygehuse har travlt som aldrig før og konstant halser bagefter.

Hvad er visionært?
Det er ikke visionært at uddanne flere, bygge flere og større hospitaler og flytte lidt rundt på beslutningskompetencerne. Det er bare det samme på en anden måde.
En bedre vision kunne være at nedbringe antallet af livsstilssygdomme med 1 % om året, at gøre Danmark røgfrit i år 2030, at nedbringe antallet af stærkt overvægtige med 1 % om året og at reducere danskernes alkoholforbrug med 1 genstand om dagen.

Pengene kommer ind igen
Det skulle selvfølgelig følges op af lovgivning og af bevillinger. Men i modsætning til de mange nye sundhedsmilliarder vil pengene komme ind igen. Det vil betyde færre sygedage, færre behandlinger og mindre medicinforbrug.
Og det vil rette op på en meget vigtig ulighed, som der heller ikke er politisk fokus på - nemlig den, at de rige og veluddannede er sunde, mens de fattige uden uddannelse er usunde.
Kom i gang, for dælen.


Ingen kommentarer: