lørdag den 13. oktober 2018

Sønderborg bedre end regeringen

Forleden præsenterede regeringen sin klimaplan, som folk med forstand på de sager hurtigt fik pillet fra hinanden. Det viste sig, at 80 pct. af klimaeffekten var skrivebordsmanøvrer uden konkret handling ude i samfundet.

I maskinrummet hos ProjectZero
Dagen efter var jeg så heldig at komme inden for i maskinrummet hos ProjectZero i Sønderborg. 35 kløgtige folk var samlet for at gøre status på planen for at reducere CO2 udledningen i Sønderborg Kommune. Målet er nul udledning i 2029, og mødet i onsdags gjaldt delmålet for år 2025, som er en 75 procents reduktion i forhold til år 2007.

8 arbejdsgrupper - 56 forslag
De går systematisk til værks i Sønderborg. ProjectZero har defineret 8 overordnede temaer og nedsat en arbejdsgruppe for hver af dem. Grupperne har i fire måneder arbejdet med konkrete forslag til at nedbringe CO2 udledningen, og firmaet PlanEnergi har regnet på effekten af hver eneste aktivitet. Der er i alt 56 konkrete forslag, og dagen startede med regnestykket. Det viser, at de 56 forslag lige nøjagtigt vil få den ønskede effekt i år 2025, hvis de alle sammen bliver gennemført.
Resten af dagen brugte vi på at arbejde i dybden med 8 af forslagene, så der er maksimal sandsynlighed for, at de bliver gennemført og så de måske kan få lidt større effekt end de første beregninger viser.

Fælles dagsorden
Jeg har været til mange konferencer og møder, hvor klimafolk bruger tid på at diskutere afgifter og politiske motiver.
Det her var noget helt andet. Det var arbejde for en fælles sag. Der sad folk fra virksomheder, fra kommunen og fra organisationer. Ingen diskuterede, om det nu var for ambitiøst, om det nu var for dyrt eller om der kunne skaffes flertal for indsatserne. Alle talte om, hvordan vi løser opgaven bedst muligt.

Sønderborg bedst i EU
Jeg kan helt objektivt konstatere, at Sønderborgs klimaplan er betydeligt bedre end regeringens. Den har højere ambitioner, den bygger på handlinger, som bliver sat i værk, og den er båret af enighed.
Intet under, at konferencen kunne slutte med kæmpe klapsalver, fordi Sønderborg Kommune om eftermiddagen fik hæder af EU-kommissionen for at være den mellemstore by i Europa, der gør det bedst på klimaområdet.
Der er et slogan i den verden, der på dansk hedder: Stater snakker, byer handler.
Det er denne lille historie et klart eksempel på.

Ingen kommentarer: