lørdag den 11. august 2018

Skibsuret overlevede ragnarok


Mette med det dejlige smil og det gamle ur. 

 Skipper Tørnæs med uret, der overlevede Ragnarok

Ved min svigerfar Hans Lillelund Ovesens begravelse sad vi over for Laurits Tørnæs, der lige som Hans var en meget dygtig fisker i Esbjerg i 50erne og 60erne. Han kender familien og vidste, at vi boede i Frederikshavn, og for at være venlig nævnte han, at han forresten skulle have været til vores by i vinter. Han skulle hente et ur, der stammede fra hans kutter Vidar, og som en dame i Frederikshavn havde fundet.

Han hedder Stener og så hedder han....
Jeg tilbød selvfølgelig at være kurér. Jeg kommer tit til Esbjerg, så det var ikke spor besværligt for mig at tage et skibsur med. Selv om jeg forestillede mig, det var en større sag, der fyldte godt op bag i bilen.
Tørnæs sagde ja tak. Han fik mit kort og ville bede damen kontakte mig.
Kort efter ringede han til hende, og fortalte historien. Han sad med mit lille kort, og sagde: Han hedder Stener og så hedder han...
... Glamann, sagde Mette Andreassen, som vi har kendt fra Frederikshavn Rideklub i 25 år. Og så fik jeg en hilsen fra Mette, som få dage efter stod på vores gårdsplads med uret og sit dejlige smil.

Alpha Diesel
Hun kunne fortælle, at hendes far havde arbejdet på Alpha Diesel på havnen, og han må have taget uret i forbindelse med ophugningen. Mettes gik og ryddede op i sine forældres hus i Strandby, og der fandt hun skibsuret. Det var millimeter fra at ryge ud, men så opdagede hun en lille håndlavet gravering. Der stod Vidar E-440. Den slags kender Google svaret på, og her fandt Mette hurtigt ud af, at der var tale om en fiskekutter, hjemhørende i Esbjerg, der havde tilhørt Laurits Tørnæs.
Ham turde hun ikke kontakte, men datteren Ulla Tørnæs er ridepige - og minister - så hun fik en hilsen fra Frederikshavn, og kort efter var der kontakt til ham, jeg godt må kalde den gamle fisker - folketingsmedlem, minister og amtsborgmester.

Odins søn
Historien sluttede i tirsdags, hvor jeg cyklede ud til Sædding med det hvide ur i en pose. Vi fik en hyggelig snak om kutteren, der var den tredje, Laurits Tørnæs fik bygget på 10 år. De hed alle Vidar, opkaldt efter Odins søn, hvis opgave var at kæmpe mod Ragnarok den dag, det måtte opstå. Laurits Tørnæs kom ud for et trafikuheld på sin tredje rejse med Vidar og solgte kutteren - med ur - i 1973. Den levede videre under andre navne i 15 år, indtil den blev ophugget i Grenaa og uret på ikke opklaret vis endte i Strandby.

Udsigt over Ho Bugt
Ophugningen har været et sandt ragnarok for det gode skib, men skibsuret levede op til kutterens navn og efter en snarlig tur til urmageren kommer det op at hænge i rødstensvillaen med udsigt over Ho Bugt.

Ingen kommentarer: