torsdag den 9. januar 2014

Samfundets kamp imod Amdi

Det danske samfund har i snart 50 år bekæmpet Tvindlederen Mogens Amdi Petersen, som i dag kan fejre sin 75 års fødselsdag et ukendt sted i Verden.
Det skriver jeg ikke, fordi jeg er Tvindfan og forsvarer alt, hvad Amdi og hans kolleger har gjort. Men kendsgerningerne viser, at det ikke er Amdi Petersen, der kæmpet imod det danske samfund. Det er lige omvendt.

Langhåret
Første anslag fandt sted i 1965. Amdi Petersen havde i to år været lærer på en skole i Odense. Da han skulle fastansættes, slog skolekommissionen hælene i. Amdi Petersen kunne ikke fastansættes, fordi han var langhåret. Det stod der i begrundelsen.
Siden stiftede han og nogle venner Tvindskolerne ved Ulfborg i Vestjylland. Her drev de skole på den måde, de selv syntes var rigtig. De brugte energien på deres skole - ikke på at kritisere det øvrige samfund og dets skoler.

Vindmøllen
Tvinds varemærke var handling, og i 70erne byggede de langhårede, venstreorienterede lærere sammen med eleverne en vindmølle, som i flere år var Verdens største.
Skolen blev til flere, og der kom nye aktiviteter til. Tvind havde et særligt tag på vanskelige unge, og et ophold på et af skolesamfundets steder var billigere for kommunerne end de øvrige tilbud på markedet. Derfor fik Tvindskolerne mange elever og en høj omsætning.

Særlov mod Tvind
Lærerne gav en del af deres løn til en selvejende fond, som efterhånden rummede mange mio. kr.
Så gik samfundet i krig mod Tvind. Et flertal i Folketinget vedtog i 1996 en lov, som var målrettet til at fratage Tvindskolerne statstilskud. Kun Tvind blev ramt af loven. Det var i Nyrup-regeringens dage, og manden bag loven var den radikale undervisningsminister Ole Vig Jensen.
Højesteret måtte tre år senere erklære de centrale dele af loven som grundlovsstridig, og Folketinget måtte afskaffe loven igen. Men statstilskuddet fik Tvind aldrig igen.

Domstolenes hjælp
Desværre for samfundet var Tvind ikke i knæ, så nu prøvede man med politiets og domstolenes hjælp at knække Amdi & co. Der blev rejst en sigtelse om skattesvindel mod Amdi Petersen og seks andre Tvindledere.
Amdi selv havde allerede i 1979 trukket sig fra offentligheden, men han blev fundet i en luksuslejlighed i USA og sat bag tremmer i Hollywood-byen Los Angeles, inden han blev transporteret til retssagen i Ringkøbing.
Her blev Amdi Petersen frifundet for alle anklager. Igen: Ingen bandbuller fra sagens hovedperson. Amdi var en stilfærdig ældre mand, som gerne ville være i fred og have retssagen overstået.
Han fik sit pas igen, og rejste (formentlig) ud af landet.

Samfundet fortsætter
Samfundets kampiver var ikke svækket. Anklagemyndigheden ankede frifindelsen, men kunne ikke komme til at meddele det til Amdi Petersen. En undtagelse i en lov gjorde, at man kunne rejse sagen uden at forkynde det for Amdi Petersen, og nu er han efterlyst via Interpol.
Hvis det lykkes politiet i Mexico eller et andet land at finde ham, kan han tvinges hjem til endnu en retssag.
Vi må håbe for samfundet, at Amdi bliver dømt, så samfundet ikke skal til at finde på flere krumspring i sin utrættelige kamp imod den 190 centimeter høje lærer.

Ingen kommentarer: