søndag den 18. august 2013

Bedre varme til halv pris

 Det lydsvage apparat, som fikser vores varme

For snart halvandet år siden fik vi installeret jordvarme. En masse slanger ligger ude i marken, og der står et lydsvagt apparat nede i kælderen, som jeg kan stille og regere på. Det kan jeg selvfølgelig ikke finde ud af.
Men oliefyret er væk, og det samme er olietanken, og det er bare skønt.
Virker det? spørger folk helt naturligt. Til det kan jeg kun svare et højt og rungende ja. Vi har fået bedre varme i huset med det nye anlæg. Slut med kolde morgener om vinteren, som vi tidligere har oplevet. Og slut med et evigt brummende oliefyr.

Pengesagerne
Men hvad så med pengesagerne?
Mange ville nok løbende følge med i deres elforbrug for at kontrollere, hvad den nye varme koster. Det duer jeg så ikke til.
Vi aflæser elforbruget her i august, så sidste år var det svært at beregne. Vi havde brugt 800 kilowattimer ekstra på de fem måneder - men det var jo forår og sommer
I går kom aflæsningskortet fra EnergiNord, og her til morgen kom det spændende øjeblik. Hvad har den kolde, lange vinter kostet? I forhold til tidligere bruger vi 7000 kilowattimer mere. Vi får lidt rabat på elprisen, så varmeregningen bliver på ca. 11.000 kr. Det er under det halve af vores forbrug med oliefyr - og så endda efter en streng vinter.
Så bedre varme til under halv pris. Det kan jeg kun være tilfreds med.

Fin forrentning
Anlægget har kostet 100.000 kr., når jeg trækker tilskud og skattefradrag fra. En årlig skattefri besparelse på 13.000 kr. er vist en fin forrentning af 100.000 kr.
Med til historien hører, at vi også har et solvarmeanlæg på taget. Det producerer al vores varme vand om sommeren, en del om foråret og efteråret og en smule om vinteren. Vi har haft solvarme i over 10 år. Jeg har ikke lavet beregninger på det, men er ret sikker på, at anlægget har betalt sig selv hjem.

Kan vi blive selvforsynende
Næste projekt tøver jeg lidt med. Indtil videre står valget mellem solceller og en lille vindmølle. Vindmøllen er langt det mest effektive. Den vil kunne lave al vores strøm og mere til og vil gøre os selvforsynende med energi. Det kunne være smukt. Men vingerne larmer, og møllen skal stå tæt på huset for at blive godkendt, så det er ikke populært i hele husstanden.
Solcellerne kan vi ikke have på taget på grund af vores solvarmeanlæg. Vi kan muligvis installere dem på ladens tag, men jeg tøver lidt, fordi jeg hele tiden kan læse, at der er nye, mere effektive og meget billigere solceller på vej.

Skeler til naboen
Mens jeg spekulerer, kan jeg trække på erfaringerne fra vores nabo, som netop nu er ved at få stillet et solcelleanlæg op på marken. Det ser nydeligt ud, og vi kan nemt finde plads til ét, som ikke generer nogen. Så lad os nu se, hvor meget strøm, det kan producere.


Ingen kommentarer: