lørdag den 14. maj 2016

PSO-fri energi

 Lad solen skinne

Netop i den uge, hvor regeringen foreslog at afskaffe PSO-afgiften, har jeg stukket en snabel ned i statskassen. Vores nye solcelleanlæg er kommet på nettet og producerer nu strøm til os året rundt.
Vi afregner time for time. Hvis anlægget producerer 1 kilowattime, og jeg bruger 1 kilowattime går det lige op.
Producerer anlægget mere, end vi bruger, betaler Energinet.dk 1,02 pr. kilowattime. Producerer anlægget mindre, end vi bruger, betaler vi almindelig forbrugerpris på ca. 2 kr. pr. kilowattime.

Vil bruge strømmen selv
Ordningen koster Energinet.dk penge, for den reelle elpris er meget lavere end 1,02 kr. Regnestykket bliver lidt kompliceret, fordi vi har jordvarme og derfor får et ukendt ørebeløb i rabat på den del af vores elforbrug, der ligger over 4000 kilowattimer.
Men jeg har samme interesse som Energinet.dk - nemlig at bruge så meget som mulig af strømmen selv. Vores årlige forbrug er højere end det, som solcellerne kan producere.
Hver gang, jeg bruger vores egen strøm, sparer jeg 1,50-2,00 kr., mens jeg kun får 1,02 kr. fra staten for den strøm, jeg må sende ud på nettet. Og så skal jeg betale en højere pris, hvis jeg senere skal købe strøm.
I praksis betyder det, at vi skal bruge mindst mulig strøm om aftenen og om natten og mest muligt, når solen skinner. Så opvaskemaskine og vaskemaskine skal helst køre, når solen skinner.

Batteri på vej
Den høje pris fra Energinet.dk gælder i 10 år. Til den tid, er der kommet et batteri på markedet, hvor jeg kan oplagre min egen strøm og forhåbentlig bruge rub og stub, så økonomien i projektet bliver endnu bedre.
Jeg betaler ikke PSO eller andre afgifter af den strøm, jeg selv producerer. Nu lurer jeg så på regeringens forslag om at lægge PSO-afgiften over på skatten. Bliver det gennemført, udhuler det lidt af den økonomiske fordel ved solcellerne. Jeg sparer meget lidt i PSO, hvis den bliver afskaffet, men skal betale fuld skat. Så strømmen bliver noget dyrere for mig.
Sådan går det op og ned i skatte- og afgiftssystemet, og jeg har fuld forståelse for, at det aldrig kan blive 100 procent retfærdigt.

Selvforsynende
Mit hovedformål med solcellerne er heller ikke at spare penge. Det er at tage endnu et skridt mod at være selvforsynende med energi. Det når jeg sikkert aldrig, men de kinesiske plader på taget er et væsentligt skridt på vejen.

Ingen kommentarer: