fredag den 13. marts 2015

Sjældent drama i KL

Aalborghallen var den fredsommelige kampplads.

Normalt er alt klappet af og aftalt i mindste detalje, når store organisationer holder generalforsamling, årsmøde eller delegeretmøde. Og det gælder især i KL, Kommunernes Landsforening, som er en af landets største og mest effektive interesseorganisationer.

Drama i luften
Men sådan var det ikke i denne uge, hvor KL holdt sit traditionelle og meget velbesøgte topmøde i Aalborg. Der var drama i luften fra morgenstunden torsdag, og spændingen holdt sig helt til fredag middag.
Det helt store samtaleemne var den planlagte fusion mellem KL og søsterorganisationen Danske Regioner. Den blev lanceret for et par måneder siden, men det viste sig hurtigt, at der var uro på bagsmækken hos storebror. Flere medlemmer i KLs bestyrelse var modstander af fusionen. I starten blev det slået lidt hen, men modstanden ville ikke dø, og den viste sig at være bred.

Små og store kommuner
I hovedtræk står konflikten mellem store og små kommuner. De store ønsker fusionen for at få en slagkraftig organisation i det daglige samarbejde med Corydon & co på Slotsholmen. De små ønsker at bevare KL, hvor de mindre kommuner oplever, at de også har indflydelse. De er bange for, at de store sætter sig på alt.

Udvandet forslag
Så det var et udvandet forslag, KLs formand, borgmester Martin Damm (V) fra Kalundborg bragte med til Aalborg. De delegerede skulle stemme om at gennemføre en undersøgelse for mulighederne for at fusionere med Danske Regioner.
Formanden lød lidt som en undskyldning, da han forklarede, at forslaget IKKE betød en fusion, og at en fusion IKKE betød sammenlægning af kommuner og regioner.
Undervejs dukkede et ændringsforslag op. Det gik ud på at udskyde beslutningen om fusion til regionernes fremtid er afklaret i det nye folketing. Det kom til afstemning først og blev vedtaget med et meget snævert flertal: 255 stemmer imod 248.

Konsensus
KLs altoverskyggende varemærke er konsensus. Den store organisation står så stærkt som kommunernes talerør, fordi den taler med én stemme. KL er det samme, uanset om en Venstremand eller en socialdemokrat (mand) er formand. Så et splittet KL er bestemt ikke hverdagskost. Det er faktisk uhørt.
Derfor er det også interessant at se Martin Damms officielle kommentar til nederlaget i afstemningen:
"Jeg er glad for den demokratiske debat, vi har haft her på delegeretmødet. Det bekræfter, at demokratiet lever. For bestyrelsen har det været vigtigt at få en åben debat", udtalte formanden på KLs altid diplomatiske facon.

Kontrol
Afstemningen er naturligvis helt central, og derfor er den heller ikke et udtryk for en generel splittelse i KL. Snarere tværtimod. Både modstandere og tilhængere af fusion er helt enige om, at den førende kommunale organisation fortsat skal gennemsyres af konsensus-kulturen.
Så alle os, der hygger os med at se tingene komme lidt ud af kontrol i så stor en maskine, skal nok ikke forvente os tilsvarende underholdning af KL fremover.


Ingen kommentarer: