lørdag den 22. december 2012

Skyl ud og skældud

Her starter balladen

Selv her i den søde juletid kan folk hidse sig op over det mest utrolige. Forleden var det et nydeligt midaldrende ægtepar i en butik, der pludselig begyndte at bræge op om nogle flygtninge, der åbenbart fik et eller andet tilskud. I løbet af få minutter var de pæne mennesker helt oppe i det røde felt. Ekspedienten turde ikke andet end at give dem ret, og de forlod butikken med savl om mundvigene.
Stakkels mennesker.

Bundfældningstank
Tilsvarende er der landet over folk, som i den grad kan hidse sig op over, at kommunen stiller krav om, at deres bundfældningstank skal tømmes.
Sådan én har vi. Vi bor på landet, hvor der ikke er kloakeret, så når vi skyller ud, løber spildevandet ud i en brønd ude i marken. Der skulle gerne foregå en naturlig biologisk proces, så de fæle bakterier ikke forurener vandløb i nærheden.
For at sikre mod overløb har samfundet bestemt, at tanken skal tømmes en gang om året. Det skal vi naturligvis betale for, og vores udmærkede lokale forsyningsselskab har fået opgaven. Det udbyder opgaven til interesserede slamsugerfirmaer for et par år ad gangen for at få den billigst mulige pris. Og så ender vi med at betale et rimeligt beløb. For de næste år bliver det 672,50 kr.
Altsammen ganske fornuftigt og for mig helt harmløst. En fornuftig og nødvendig opgave, som forsyningen løser for mig nemt og bekvemt og til en okay pris.

Overgreb fra kommunen
Men der er en frygtelig ballade hele tiden. Da ordningen startede var der en håndfuld kritiske sommerhusejere, som kom i avisen i ugevis og fortalte om dette overgreb fra kommunens side. Det var unødvendigt, og det var diktatorisk, at forsyningen skulle bestemme, hvem der skulle stå for arbejdet.
Nu har der været et nyt udbud, som et fynsk firma har vundet. Så starter hylekoret igen. En forsmået konkurrent beklager sig over, at Forsyningen sender arbejde ud af kommunen, og nogle sommerhusejere hidser sig op over, at de skal betale et administrationsgebyr på 312 kr., hvis de lader en anden end forsyningens leverandør tømme tanken. De har fået et byrådsmedlem med på galejen.
Stakkels mennesker.

Hele landet
Det er ikke noget frederikshavnerfænomen. Over alt i landet oplever forsyningsselskaber og kommuner rasende modstand fra folk, der bare ikke vil tvinges ind i en kommunal ordning. De kære medarbejdere i de kommunale selskaber bruger mange timer på at behandle klager og snakke med de utilfredse folk. Og de må finde sig i at blive beskyldt for at være kommunister, tyveknægte og papirnussere.

Brokkegebyr
Det er jeg egentlig forarget over, at jeg skal være med til at betale for. Skulle man ikke pålægge dem et særligt brokkegebyr? Så har de også noget nyt at klage over.

Ingen kommentarer: