lørdag den 13. oktober 2012

Mens vi venter på medieforliget

Her er hovedaktøren i ugens forlig

Mens vi venter på medieforliget, har et kæmpe flertal i Folketinget indgået endnu et licensforlig.
Her har de fordelt den stigende mængde licenspenge, og det var let nok. Ingen fik færre penge, og de fleste fik lidt flere. Det kan alle politikere finde ud af.

Pengene er brugt
Men medieforliget - det lader endnu engang vente på sig. Imens forstærkes de problemer, som forliget skal håndtere, og nogle af de penge, der kunne være meget nyttige at have til medieforliget, er nu disponeret i licensforliget.
Det store problem i den danske - og internationale - medieverden er at få betaling for at producere nyheder. Dagbladene, som leverer en væsentlig del af nyhedsstoffet, er ved at forbløde, fordi de mister abonnenter til nettet og annonceindtægter til Google og Facebook.
Dagbladene er fri for at betale moms, og desuden modtager de en såkaldt distributionsstøtte på i alt 400 mio. kr. Begge dele er forældede modeller, som ikke tilgodeser de nyt netmedier.

Udredninger og rapporter
Disse problemstillinger kender partiernes medieordførere ud og ind. De har gennem de seneste fem år bestilt og fået udredninger og rapporter, som alle har bekræftet problemets art. Sagen er fuldt oplyst og klar til politisk stillingtagen. Det har den været i flere år, men der sker ikke noget.
Jo, ude på dagbladene er der hektisk aktivitet. Fyresedlerne fyger omkring, og Lolland-Falsters Folketidende er i fare for at lukke. Sker det, har vi den første større egn i Danmark uden daglig journalistisk dækning. Flere følger efter.
Licenspengene går ikke bare til radio og tv. De går til public service, som blandt andet er den nyhedsformidling, markedet ikke selv kan bære. I 2012 er det også lokaljournalistik, og det er netjournalistik.

Christiansborg
Mediebranchen har gennem flere år råbt og skreget på en helhedsløsning, så de såkaldte medieforlig ikke kun handlede om radio og tv.
Men det er desværre ikke lykkedes at trænge igennem til Christiansborg.

Ingen kommentarer: