søndag den 19. april 2015

Kommunikationstrick: Spørg

 Dejlig dialog i Frederikssund i går

For flere år siden præsenterede en kunde mig for sin kollega nogenlunde sådan her: Det er så Stener fra Tankegang. Han stiller en masse irriterende spørgsmål.
Som journalist er jeg selvfølgelig vant til at spørge. Det er sådan, man finder ind til kernen af et problem eller en opgave. Det er der ikke noget nyt i.

Spørgsmålet er budskabet
Men i den seneste tid har jeg i stigende grad oplevet, at spørgsmålet også er det effektive budskab. Jeg er vant til at formidle - det vil sige, at fortælle, hvordan ting hænger sammen. Og det har vi gjort i mange år i Tankegang. Sådan skal du sortere dit affald, sådan er reglerne, sådan renser vi dit spildevand, sådan får du en byggetilladelse og sådan får du en billig byggegrund.
Formålet med den type information er, at få folk til at gøre det rigtige. Den effekt kan man i mange tilfælde opnå ved at spørge folk i stedet for at belære dem. Altså: Hvordan vil du gerne sortere dit affald? Hvordan gør vi det nemt for dig at få en byggetilladelse? Hvad er vigtigt for dig, når du skal have en byggegrund?
Så får man modtageren til at sætte sig ind i problemstillingen. Og til at tage stilling. Man undgår at tale forbi vedkommende, og man får større interesse for sin sag.

Andre opgaver i Tankegang
Det her betyder i praksis, at vi i dag løser en masse andre opgaver i Tankegang, end vi tidligere har gjort. Vi laver i stigende grad målinger, analyser, interviews, seminarer og workshops, hvor vi hjælper kommunerne med at høre borgernes holdning.
Dialogen med borgerne kan være et mål i sig selv. Det var det for eksempel til det borgermøde om Frederikssund Kommunes budget 2016, som jeg var ordstyrer for i går. Her ønskede byrådet at inddrage borgerne så tidligt som muligt - inden selve budgettet er lavet og skal forhandles blandt de politiske partier. 45 borgere diskuterede vanskelige spørgsmål som brug af frivillige, brug af teknologi og den kommunale organisation. Det gav en større forståelse hos borgerne for de vanskelige prioriteringer, politikerne arbejder med, og det gav fint input til byrådet.
Andre gange spørger vi for at tilrettelægge en god kommunikationsindsats: Hvordan vil du gerne informeres? Hvad kan vi gøre for at få dig til at læse, se eller høre om genbrug? I hvilke situationer søger du information, og hvordan gør du så det?

Digitalt er ikke altid nok
En del af spørgeriet foregår digitalt: Online spørgeskemaer, SMS-undersøgelser eller spørgsmål på en Facebook-side. På den måde får man ret hurtigt mange svar. Men det kan sjældent stå alene. Uanset, hvor digital verden bliver, vil den personlige kontakt altid betyde noget. Vi skal ikke kun have et svar. Vi skal også se, høre, lugte og mærke den person, vi har kontakt med.


Ingen kommentarer: