lørdag den 1. juni 2013

25 love på en halv time

Lovmøllen maler.

I tirsdags var jeg på Christiansborg, og smuttede lige en tur op på tilhørerpladserne, da der var afstemning om en række love.
På en halv time behandlede 111 tilstedeværende folketingsmedlemmer 25 lovforslag. 10 blev endeligt vedtaget, mens de øvrige blev sendt fra 2. behandling til 3. behandling og endelig vedtagelse.

Lykketofts remse
Det var lidt specielt. Frit fra hukommelsen fortæller jeg, hvad Mogens Lykketoft siger:
"3. behandling af Lovforslag nummer L XXX fremsat af justitsministeren. Der ikke indkommet ændringsforslag. Ønsker nogen at tage ordet? Det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning. Der stemmes."

Ordføreren bestemmer
Så hæver politikerne blikket fra deres mobiltelefon, pc eller iPad og kigger op på en stor elektronisk tavle bag formanden. Her er alle pladser i Folketinget markeret, og når man stemmer, kommer der en grøn eller rød prik ud for ens plads. 25 Venstrefolk, som ikke arbejder med det område, der stemmes om, kan ikke vide, om Venstre er for eller imod, så de sidder og venter på, at ordførerens prik lyser på tavlen. Er den grøn, trykker de på den grønne knap, er den rød trykker de på den røde.
"Forslaget er vedtaget med 58 stemmer for og 53 imod. Ingen stemte blankt. Loven oversendes til Statsministeriet", lyder Lykketofts afsluttende bemærkning.

Spidsen af bjerget
Når man kun åbner denne lille låge af lovgivningsarbejdet, virker det bekymrende overfladisk. På halvandet minut har Folketinget ændret forholdene for danske søfolk uden at tale om det og uden at ret mange af de ærede medlemmer ved, hvad de har stemt for eller imod.
Men det er kun den allerhøjeste spids af isbjerget. Under hvert eneste lovforslag ligger en sagsmappe så tyk. Allerede inden forslaget er fremsat, er der foregået et omfattende arbejde i ministeriet og styrelser. Undervejs er der debat i selve Folketinget og i det udvalg, loven hører under. Udvalget og dets medlemmer har garanteret haft besøg af interesseorganisationer, firmaer og enkeltpersoner, som interesserer sig for netop det sagsområde. Der er indkaldt høringssvar, som er behandlet og gennemgået i udvalget, og der er måske sket ændringer undervejs.

Lovmøllen virker
Lovmøllen er en kæmpe maskine, som sikrer, at alle gode argumenter bliver hørt og vurderet. Det er også derfor, der er tre behandlinger i Folketinget. I mange tilfælde er det overflødigt. Der er sagen reelt afgjort efter førstebehandlingen, og derfor bliver 2. og 3. behandlingen et meget hurtigt formelt foretagende, som er klaret på ingen tid.
Er der ingen ændringer efter 1. behandling, tager 2. behandlingen under 1 minut, og så kan der være 3. behandling dagen efter. Men i tirsdags oplevede jeg, at systemet med de 3 behandlinger virker. Der var 2. behandling af et lovforslag om solceller, og her bad Venstre Lars Christian Lilleholt om at få sendt sagen tilbage i energiudvalget inden 3. behandlingen, fordi der var kommet nye oplysninger frem.

Gratis adgang
Kig forbi en dag, du er i nærheden af Christiansborg. Det er interessant at følge lovgivningsarbejdet, og der er gratis adgang til de fine pladser oppe på balkonen. Du kan også følge det hele på Folketingets hemmelige tv-kanal, som alle skal have adgang til.

Ingen kommentarer: