søndag den 14. april 2013

Forhandl, for helvede

Siden lærerkonflikten startede har alle eksperter været enige om, at regeringen ville gribe ind til KLs fordel i løbet af et par uger.
Og så startede beskyldningerne om, at regeringen smadrede den danske model.
Det viste sig endnu engang at være en forkert vurdering af hele ekspertvældet.
Nu ser det ud som om, debatten så småt begynder at handle om konfliktens parter: KL og Danmarks Lærerforening.

Op med skjorteærmerne
Det er deres konflikt, og det er dem, der skal løse den. Se at komme i gang.
Ind til forhandlingsbordet og op med skjorteærmerne.
Det er efterhånden gået op for de fleste, hvad uenigheden går på. KL ønsker, at lærernes arbejdstid skal tilrettelægges ude på den enkelte skole. Danmarks Lærerforening ønsker at fastholde en eller anden form for central arbejdstidsaftale.

Begge må give sig
Så må man finde et kompromis. Det har både KL, lærerne og Forligsinstitutionen dygtige folk til. Lærerne har vel efterhånden affundet sig med, at arbejdstidstilrettelæggelsen kommer ud på skolerne. Så er det et spørgsmål om at blive enige om nogle fornuftige rammer for det. Rammer, som ikke er faste regler og timesatser.
Sådan en aftale kræver, at KL og Danmarks Lærerforening giver sig lidt begge to.
Det må da være bedre for begge parter end at sidde og vente i ugevis på et regeringsindgreb, som de så bagefter skælder og smælder ud over.

Ingen kommentarer: